Τι είναι;

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα φτιαγμένη από υψηλής ποιότητας τιτάνιο, το οποίο τοποθετείται στο οστό των γνάθων με σκοπό να στηρίξει ένα δόντι, μια γέφυρα ή μια οδοντοστοιχία.

Το τιτάνιο είναι ένα αδρανές και βιοσυμβατό μέταλλο το οποίο χρησιμοποιείται για ανάταξη καταγμάτων.

Πρώτος ο καθηγητής Branemark και οι συνεργάτες του, ύστερα από μελέτες στο πανεπιστήμιο του Goteborg αρχές της δεκαετίας του 60 παρατήρησαν πως το τιτάνιο ενσωματώνεται με τον οστίτη ιστό, φαινόμενο που αργότερα ονομάστηκε οστεοενσωμάτωση.

Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε και από την οδοντιατρική για να δώσει λύσεις στην προσθετική αποκατάσταση των οδοντικών ελλειμμάτων.