Που χρησιμοποιούνται

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν στις μέρες μας μια αξιόπιστη εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση στην κλασσική οδοντοπροσθετική.

 

Σε πρώτο χρόνο, το εμφύτευμα τοποθετείται χειρουργικά στο οστό της γνάθου και ύστερα πάνω σε αυτό στηρίζεται η προσθετική εργασία. Οι εξειδικευμένες γνώσεις στη χειρουργική και προσθετική εμφυτευματολογία κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Ανάλογα με τη διάγνωση του εκάστοτε περιστατικού, το οδοντικό εμφύτευμα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της νωδότητας (έλλειψη δοντιών) με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Σε περίπτωση απώλειας ενός δοντιού που βρίσκεται ανάμεσα σε δόντια, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτεύματος, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση του κενού του απολεσθέντος δοντιού. Έτσι, δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε γέφυρα.

Β) Όταν η απώλεια δοντιών είναι εκτεταμένη και αφορά κυρίως την οπίσθια περιοχή των γνάθων, ακόμα και ένας μικρός αριθμός εμφυτευμάτων μπορεί να στηρίξει ακίνητες γέφυρες και να αποφευχθεί η μερική κινητή οδοντοστοιχία  που παλαιότερα αποτελούσε τη μοναδική λύση.

Γ) Για την αποκατάσταση απώλειας ενός πρόσθιου δοντιού, το οδοντικό εμφύτευμα είναι αυτό που μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της ικανότητας του να διατηρεί γύρω του ένα προφίλ ούλων, σαν αυτό των φυσικών δοντιών.

Δ) Τέλος, τα εμφυτεύματα δίνουν λύσεις σε ασθενείς, που είτε επιθυμούν να αποκτήσουν μια ακίνητη προσθετική εργασία που θα στηρίζεται πάνω σε αυτά, είτε θέλουν να αυξήσουν τη στήριξη και τη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών που ήδη φέρουν.