Οστικά Μοσχεύματα, Μεμβράνες

Στις περιπτώσεις που ο όγκος του οστού δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του εμφυτεύματος χρησιμοποιούμε τεχνικές που μας βοηθούν να τον αυξήσουμε. Η πιο καλά προβλέψιμη τεχνική είναι η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Κατά την τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται οστικά μοσχεύματα τα οποία έχουν τη μορφή μικρών κόκκων.Όταν αυτά διαλυθούν με φυσιολογικό ορό αποκτούν μια στοκώδη σύσταση, που μας βοηθάει να κτίσουμε το απορροφημένο οστό. Πάνω από τα μοσχεύματα αυτά εφαρμόζονται ειδικές μεμβράνες που αποτρέπουν τα κύτταρα του επιθηλίου να εισχωρήσουν στα οστικά μοσχεύματα.

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες είναι βιοϋλικά με βοοειδή και ανθρώπινη κυρίως προέλευση που κάτω από ειδικές κατεργασίες και μεθόδους αποστείρωσης παρέχονται σε ειδικές συσκευασίες από διάφορες εταιρίες. Είναι τα ίδια υλικά που χρησιμοποιεί και η επανορθωτική ορθοπεδική.

Ανάλογα με τις συνθήκες και την μελέτη του περιστατικού, η οστική αναγέννηση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, μειώνοντας έτσι, τις χειρουργικές συνεδρίες καθώς και τον χρόνο για την αποκατάσταση. Οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες χρησιμοποιούνται επίσης, μετά από εξαγωγές, έκτος αν αυξηθεί το ύψος και το πλάτος της ακρολοφίας.