Διατήρηση Ακρολοφίας

Η επιτυχία της θεραπείας με εμφυτεύματα αρχίζει την στιγμή της εξαγωγής του καταδικασμένου δοντιού. Αυτό επιτυγχάνεται με μια τεχνική που λέγεται διατήρηση ακρολοφίας και γίνεται για να ελαχιστοποιήσει την απώλεια οστού που έπεται κάθε εξαγωγής.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες που τοποθετούνται μέσα στο φατνίο αμέσως μετά την εξαγωγή του δοντιού και συμβάλλουν στην διατήρηση του όγκου της ακρολοφίας. Έτσι όταν θα επουλωθεί η περιοχή και θα είναι έτοιμη να δεχθεί το εμφύτευμα, ικανοποιητικός όγκος ιστών θα μας δίνει την δυνατότητα να αποκαταστήσουμε το οδοντικό έλλειμμα.