Διαδικασία

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος είναι μια διαδικασία, που πραγματοποιείται στον χώρο του οδοντιατρείου, υπό την επίδραση τοπικής αναισθησίας.

Σε πρώτο χρόνο, το εμφύτευμα που μοιάζει με βίδα τοποθετείται στο οστό και αφήνεται να δέσει με αυτό περίπου δυο μήνες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται οστεοενσωματωση και εκεί στηρίζεται η ιδιότητα που έχει το τιτάνιο να δημιουργεί δεσμό με το οστό.

Κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης, το εμφύτευμα καλύπτεται από τα ούλα.

Σε δεύτερο χρόνο αποκαλύπτουμε το εμφύτευμα και τοποθετούμε μια προεξοχή που θα διαμορφώσει κατάλληλα τα ουλα γύρω από το εμφύτευμα και θα μας βοηθήσει να πάρουμε το αποτύπωμα βάσει του οποίου το εργαστήριο θα κατασκευάσει την προσθετική αποκατάσταση.

Όταν κατασκευαστεί από τον οδοντοτεχνίτη, συγκολλείται με ειδικά εξαρτήματα πάνω στο εμφύτευμα και η διαδικασία ολοκληρώνεται.