Αύξηση Ακρολοφίας

Κάθε φορά που χάνεται ένα δόντι απορροφάται το οστό που το περιέβαλλε και το στήριζε.

Για να αναπληρώσουμε τον όγκο της απορροφημένης ακρολοφίας χρησιμοποιούμε οστικά μοσχεύματα και  μεμβράνες.Με την κατάλληλη χρήση τους μπορούμε να αυξήσουμε τον όγκο του οστού και έτσι η τοποθέτηση του εμφυτεύματος να γίνει εφικτή.