Αρχική Εξέταση

Πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, είναι αναγκαία μια αρχική εκτίμηση του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού του ασθενούς. Ύστερα προχωράμε στον κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, για να συλλέξουμε απαραίτητες πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν στο κατάλληλο σχέδιο θεραπείας.

Με τον έλεγχο αυτόν, παρατηρούμε την κατάσταση των ιστών που θα γίνει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και φυσικά το επίπεδο της στοματικής υγιεινής.
Σε περίπτωση που διαγνωστεί περιοδοντίτιδα, είναι επιβεβλημένο να θεραπευτεί πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Τέλος, θα προηγηθεί ένας πλήρης ακτινογραφικός έλεγχος της περιοχής που πρόκειται να δεχτεί το εμφύτευμα. Πανοραμικές, τοπικές ακτινογραφίες και υπολογιστική αξονική τομογραφία των γνάθων ( dental scan ) είναι οι επιλογές που υπάρχουν για να αξιολογηθεί η ποιότητα και η ποσότητα του οστού.

Με τη μέθοδο της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας των γνάθων (dental scan), παρατηρούμε με ακρίβεια και τις τρεις διαστάσεις της γνάθου και μέσω ειδικών λογισμικών προγραμμάτων, δίνουμε εντολή για κατασκευή ειδικού εξατομικευμένου νάρθηκα, που τοποθετείται την ώρα του χειρουργείου και κατευθύνει την τοποθέτηση του εμφυτεύματος (computer-guided implant placement).