Ανύψωση Εδάφους Ιγμόρειου Άντρου

Στις περιπτώσεις που θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη νωδότητα της οπίσθιας περιοχής της άνω γνάθου με οδοντικά εμφυτεύματα, ενδέχεται η πνευμάτωση του ιγμορείου άντρου να περιορίζει την επιλογή κατάλληλου μεγέθους εμφυτεύματος.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα οδηγούμαστε στην τεχνική, που ονομάζεται ανύψωση εδάφους του ιγμορείου άντρου και έχει ως σκοπό την αύξηση του οστού σε ύψος μεταξύ ακρολοφίας και εδάφους του ιγμορείου. Το ιγμόρειο άντρο είναι μια αεροφόρος κοιλότητα, ο μεγαλύτερος σε όγκο παραρρίνιος κόλπος, που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του οστού των άνω γνάθων.

Ο όγκος του αυξάνεται σταδιακά μέχρι την ενηλικίωση, όπου και παραμένει στάσιμος, όσο υπάρχουν οι οπίσθιοι άνω γομφίοι. Σε περίπτωση απώλειας των άνω οπισθίων δοντιών το κάτω και πλάγιο τοίχωμα του ιγμορείου άντρου επεκτείνεται εις βάρος του φατνιακού οστού, που σε συνδυασμό με την απορρόφηση της ακρολοφίας, που συνοδεύει ούτως η άλλως κάθε εξαγωγή δοντιού, ελαττώνεται κατά πολύ το ύψος του οστού ανάμεσα στην ακρολοφία και το έδαφος του ιγμορείου.

Η τεχνική ανύψωσης του ιγμορείου είναι χειρουργική τεχνική αύξησης του όγκου υπολειμματικής ακρολοφίας και ανάλογα με την οδό προσπέλασης προς την μεμβράνη του ιγμορείου, χωρίζεται σε κλειστού και ανοιχτού τύπου ανύψωση. Στην ανοιχτού τύπου, αφού πρώτα αποκαλύψουμε το πλάγιο τοίχωμα του ιγμορείου, ανοίγουμε ένα οστικό παράθυρο με χρήση φρεζών ή πιεζοτόμων, για να φτάσουμε στη μεμβράνη, που επενδύει το εσωτερικό της κοιλότητας, και προσπαθούμε με ειδικά εργαλεία να την αποκολλήσουμε και να την απωθήσουμε προς τα άνω.

Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να πακτώσουμε ικανή ποσότητα οστικού μοσχεύματος μέσα στον κόλπο του ιγμορείου άντρου, που μετά από ένα διάστημα (8 περίπου μηνών) θα οστεοποιηθεί και θα μπορέσει έτσι η περιοχή αυτή, να δεχτεί τα εμφυτεύματα. Στην κλειστού τύπου η προσπέλαση προς το εσωτερικό του ιγμορείου γίνεται χωρίς την διάνοιξη οστικού παραθύρου. Χρησιμοποιούνται ειδικού τύπου οστεοτόμοι, που με λεπτούς χειρισμούς μας βοηθούν να ανυψώσουμε τοπικά το έδαφος του ιγμορείου και να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα ταυτόχρονα, με την χρήση ή όχι μοσχευματικών υλικών.

Ταυτόχρονη τοποθέτηση του εμφυτεύματος μπορεί να γίνει και με του ανοιχτού τύπου ανύψωση αρκεί να υπάρχει τουλάχιστον 5 χιλιοστά οστό από την ακρολοφία μέχρι το κάτω τοίχωμα του ιγμορείου. Ενώ, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την κλειστού τύπου ανύψωση, η απόσταση του εδάφους της κοιλότητας μέχρι την φατνιακή ακρολοφία θα πρέπει να μην υπολείπεται των 6 με 8 χιλιοστών.