Άμεση Τοποθέτηση Εμφυτεύματος

Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα εμφύτευμα τοποθετείται αμέσως μετά την εξαγωγή ενός καταδικασμένου δοντιού μέσα στο φατνίο του.
Η διαδικασία αυτή γίνεται όλο και πιο προσφιλής διότι μειώνει τις χειρουργικές επεμβάσεις από δυο σε μια, ενώ ταυτόχρονα μικραίνει και ο χρόνος της αποκατάστασης.
Τα οφέλη για τον ασθενή πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση που, συνδυαστεί η άμεση τοποθέτηση με την άμεση προσθετική αποκατάσταση του εμφυτεύματος.